כללי

ברוכים הבאים לחנות הוירטואלית של קייטרינג שינפלד תיירות. האתר פועל על מנת לקדם ולפתח את השירות ואפשרויות הקנייה העומדות בפני לקוחותינו. הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את התקנון ולשים לב לשינויים העשויים לחול בו במשך הזמן.

עצם השימוש באתר מאשר כי קראתם את התקנון והסכמתם לתנאיו המפורטים להלן, וכן הנכם מסכימים לכך שהתקנון הינו הסכם מחייב בינכם לבין שינפלד סיטונאי תיירות בע”מ באינטרנט ושתהליך הרכישה באינטרנט יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

התקנון מפרט ומגדיר בין היתר את מטרות האתר ומפעיליו, אזורי הפעילות, דמי השירות, אילו מוצרים יסופקו לכם בפועל, זמני אספקה ואופן ההובלה, מדיניות המחירים, תנאי ביטול עסקה ופרטים חשובים נוספים.

הנכם מוזמנים לפנות לשירות הלקוחות שלנו בכל שאלה
03-618-9999  בפקס: 03-6189199 במייל: Info@shainfeld.com

חנות וירטואלית זו מאפשרת לכם להזמין מצרכי מזון ומוצרי צריכה שונים דרך האינטרנט, לשלם עליהם באופן מקוון ולקבלם ארוזים במועד ובמקום שתבחרו )בכפוף לאזורי החלוקה ולמועדי האספקה).

המפעילה והמנהלת של חנות וירטואלית זו היא חברת שינפלד סיטונאי תיירות בע”מ.  להלן “שינפלד תיירות”

לשינפלד תיירות קיימת הזכות לשנות את התקנון במשך הזמן, בכפוף לשיקול דעתה וללא צורך במתן התראה מוקדמת. על משתמשי האתר לקבל את השינויים ולהסכים עמם מהמועד בו פורסמו לראשונה בתקנון.

שינפלד תיירות תוכל לשנות מידי פעם את מבנה האתר, עיצובו, והשירותים הכלולים בו ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. למשתמשי החנות הוירטואלית לא יהיו טענות או תביעות בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

שינפלד תיירות רשאית להפסיק באופן זמני או לבטל לצמיתות את החנות הוירטואלית וזאת בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

האתר והתקנון מכוונים ומתייחסים לשני המינים גם אם לעיתים הכתוב מנוסח בלשון זכר או נקבה.

 

אזורי פעילות

שירות ההזמנות והמשלוחים של קייטריג שינפלד תיירות מוגבל לאזורים מסוימים ברחבי הארץ. אזורי הפעילות עשויים להתעדכן ולהשתנות מידי פעם לפי שיקול דעתה של שינפלד תיירות וללא מתן הודעה מוקדמת על כך.

בבחירת עיר בדף הכנסת הכתובת למשלוח, תוכלו לראות אם יישובכם נכלל באזורי החלוקה.

הקנייה באתר וחלוקת המשלוחים אפשריים אך ורק אם כתובת היעד של המשלוח מצויה באזור הפעילות של האתר. מובהר שבמקרים שהזמנות יקלטו במערכת וכתובת היעד שלהן היא מחוץ לאזור הפעילות של האתר, לא יסופקו הזמנות אלו.

 

שעות פעילות  

ליקוט המוצרים והזנת פרטי המשלוח והתשלום בחנות קייטרינג שינפלד תיירות אפשריים בכל שעות היום, להוציא זמנים שבהם האתר מושבת לצורך תחזוקה או כל סיבה אחרת. מועד האספקה של ההזמנה כפוף לתנאים המפורטים בהמשך התקנון בפרק “אספקה”.

הזמנות לראש השנה יתקבלו עד יום ראשון 6/9/20 – י״ז אלול
מועד אספקה: יום רביעי-חמישי לפני החג
הזמנות לסוכות יתקבלו עד יום שלישי 22/9/20 – ד׳ תשרי
מועד אספקה: יום רביעי-חמישי לפני החג

מועדי הפעילות של שירות שינפלד תיירות הם בימים א-ה בשעות 09:00 עד 17:00

יש להביא בחשבון שמועדי הפעילות של שירות הלקוחות, מועדי האספקה ושעות פעילות האתר, עשויים להשתנות או לחרוג מהשעות המפורטות בתקנון, וזאת על פי שיקול דעתה של שינפלד סיטונאי תיירות בע”מ.

 

רשאים לקנות בחנות הוירטואלית

כל המחזיקים כדין כרטיס אשראי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל ומכובד בישראל, וכן השלימו את תהליך ההזמנה ומסרו את הפרטים המבוקשים, ונמצאים באזורי הפעילות של האתר.

רשאים גם חברה/ עסק שסיכמו על הסדר תשלומים עם שינפלד תיירות לגבי ההזמנות באתר.

על אף האמור שינפלד תיירות שומרת לעצמה את הזכות לא לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים באתר או לבטל את הזמנתו בכל עת, וזאת מכל סיבה שהיא, גם אם בעבר ביצע הזמנות, וכן לא תהיה מחויבת לתת הסברים לפעולותיה בעניין.

 

סכום מינימום לקנייה

סכום המינימום לקנייה בחנות קייטרינג שינפלד תיירות עומד על 800 ₪ במסגרת הזמנה אחת, לא יתקבלו ויסופקו הזמנות שהסכום הכולל של המוצרים ודמי המשלוח נמוך מסכום זה.

שינפלד תיירות בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לבטל את סכום המינימום לקנייה מעת לעת ללא הודעה מראש.

 

דמי שירות

עלות דמי המשלוח לכתובת הדרושה במסגרת הזמנה אחת, הכוללת את ליקוט ההזמנה ואספקתה וסכום הקניה הינה בתשלום של 120₪ ומצטרפת לעלות המוצרים בהזמנה.

שינפלד תיירות בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את סכום דמי המשלוח, וכן את סכום הכנת המשלוח מעת לעת, על פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע על כך מראש.

 

מוצרים

מוצרים הנמכרים באתר הם מוצרי מזון ומוצרי צריכה שונים הנמכרים – באתר מופיעות רשימות עם שמות המוצרים שניתן להזמינם.

מודגש שתמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין המוצר המצולם למוצר בפועל.

לשינפלד תיירות בע”מ הזכות לשנות, להחליף, להוסיף או להחסיר ממגוון ומהיצע המוצרים הניתנים להזמנה באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי ומעת לעת. שינפלד תיירות בע”מ אינה מחויבת למגוון כלשהו אך תפעל על מנת להגדיל את היקף ומגוון המוצרים.

לשינפלד תיירות בע”מ הזכות לשנות את אופן הצגת המוצרים באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי ומעת לעת. התמונות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות בדרך כלשהיא.

ברשימות המוצרים באתר יתכן שיוצגו מוצרים שאינם זמינים במלאי בזמן ליקוט המוצרים בהזמנה. במקרה כזה, המוצרים החסרים לא יצורפו למוצרים שיסופקו והלקוח לא יחויב בגינם. בכל מקרה אנו ניצר קשר בנוגע להחלפת מוצרים חסרים ונמליץ על תחליפים, במידה והלקוח ביקש זאת. במקרה שלא היה מענה מצד הלקוח, שינפלד תיירות בע”מ תהא רשאית שלא לספק את המוצר הספציפי וכן גם לא תחליפים למוצר.

המזמינים באתר יהיו רשאים להזמין כמות סבירה הנתונה לשיקול דעתה הבלעדי של שינפלד תיירות בע”מ. שינפלד תיירות בע”מ תהא רשאית למנוע ביצוע רכישות עפ”י שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת הסבר על כך.

 

מחירים

שינפלד תיירות בע”מ רשאית לשנות את מחירי המוצרים באתר מעת לעת, ללא קשר למועד הביקור או ביצוע ההזמנה של הלקוח באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת על כך.

מחירי המוצרים המעודכנים לזמן ביצוע ההזמנה באתר, מופיעים לצד שמות המוצרים.
המחירים הקובעים לצורך השלמת הרכישה, על פיהם ייגבה סכום הרכישה, הינם המחירים שיהיו במסגרת ההזמנה, כפי שיופיעו באתר ויישמרו למשך 24 שעות בלבד (פרט למוצרים במבצע שמחיריהם יישמרו בהתאם לתוקף המבצע כמפורט להלן).

מוצרים במבצע באתר, יחויבו במחירי מבצע אך ורק אם המבצע הינו בתוקף בזמן אספקת המוצרים. במידה והמבצע פג לפני מועד אספקת המוצרים ללקוח, יחויב הלקוח במחיר הרגיל של המוצר.

מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).

 

תשלום

התשלום בחנות קייטרינג שינפלד תיירות יתבצע באמצעות כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, ובתנאי שחברות אלו מאפשרות לבעל הכרטיס ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט.

על בעל הכרטיס להחזיק ברשותו תעודת זהות ישראלית או דרכון בתוקף ולהציגם בעת אספקת ההזמנה הראשונה, ובכל עת אספקה אחרת שיידרש לכך.

למרות האמור לעיל, לשינפלד תיירות בע”מ הזכות לקבוע הסדרי ואמצעי תשלום שונים ללקוחות שתבחר על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

ליקוט ומשלוח מוצרי ההזמנה

המוצרים המוזמנים מחנות קייטרינג שינפלד תיירות  יסופקו על ידי שליח.

שינפלד תיירות בע”מ תעשה כל מאמץ על מנת לספק ללקוח את המוצרים אותם הזמין באתר. על אף האמור לעיל שינפלד תיירות בע”מ אינה מתחייבת לספק את כל מוצרי ההזמנה. המוצרים יסופקו בכפוף לזמינותם במלאי בעת ליקוט המשלוח, או תחליפים בתאום עם הלקוח, במידה והלקוח יבקש.

אספקת המוצרים בהזמנה כפופה לאישור העסקה ואמצעי התשלום על ידי חברת האשראי. על אף האמור לעיל שינפלד תיירות בע”מ שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום על פי שיקול דעתה.

מועדי האספקה של המשלוחים יהיו בהתאם ליכולת האספקה של שינפלד תיירות בע”מ באותה העת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

במקרה ושינפלד תיירות בע”מ לא תעמוד במועד האספקה המבוקש, הלקוח לא יהיה פטור מחובתו לשלם בגין האספקה. במידה ויחול עיכוב במועד האספקה, שינפלד תיירות בע”מ תפצה את הלקוח בגובה דמי השירות וזאת במידה ותתקבל פנייה מהלקוח בגין העיכוב האמור. מעבר לפיצוי המתואר לעיל הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי נוסף מכל סוג שהוא בגין העיכוב.

תנאים הכרחיים לאספקת הזמנה ראשונה של לקוח באתר, יהיו נוכחות הלקוח בעת האספקה והצגתם של תעודה מזהה וכרטיס האשראי שבאמצעותו שולמה ההזמנה.

הלקוח יכול לציין בהערה במסך פרטי המשלוח כי הוא מסכים להשאיר את המשלוח ליד דלת המען לאספקה או במקום סמוך לה.  יודגש כי השארת מוצרים ליד הדלת היא באחריותו הבלעדית והמלאה של הלקוח, ולא יוכל לבוא בטענות ובדרישות לשינפלד תיירות בע”מ במקרים של גניבת המוצרים,  אובדנם, טריות המוצרים ומועד תפוגתם, קלקול או כל ליקוי אחר שיתרחש בגין השארת המוצרים בסמוך לדלת.

  • תרשום שתמיד אנחנו יכולים ליד הדלת ולא צריכים אישור על כך.

על הלקוח להיות זמין בזמן האספקה שיתואם ע”י השליח כשעתיים מראש ולדאוג שיהיה הוא או מי מטעמו זמין במען האספקה. במידה ולא היה מענה בנוגע לתיאום זמן האספקה וכן לא היה מענה במען האספקה יונח המשלוח מאחרי הדלת והאחריות על טיב ושמירה על  המוצרים תהיה על הלקוח.

 

שינויים וביטולים והחזרת מוצרים

באחריות הלקוח לבדוק את מוצרי המשלוח עם קבלתם, ולוודא התאמתם לחשבונית ולהזמנה שיימסרו לו בעת האספקה.

במידה ומתעורר אי שביעות רצון של הלקוח לגבי המוצרים שקיבל, הנובע מחוסר התאמה בין פרטי החשבונית וההזמנה לבין המוצרים שהגיעו בפועל ללקוח, על הלקוח ליידע את מוקד שירות הלקוחות בעניין, בתוך 24 שעות ממועד קבלת ההזמנה. מוקד שירות הלקוחות יפעל על מנת לתת מענה לבעיותיו של הלקוח ככל הניתן באותה העת.

מדיניות החזרת המוצרים בכפוף להצגת חשבונית הקנייה, אך ורק מוצרים סגורים באריזתם המקורית שלא השתמשו או צרכו מהם, בכפוף להודעת הלקוח בתוך 24 שעות מקבלת ההזמנה.

לא ניתן לבטל או לשנות הזמנה מרגע השלמת ההזמנה באתר.

לשינפלד תיירות בע”מ הזכות לבטל הזמנתו של לקוח על פי שיקול דעתה ותוך מתן הודעה ללקוח לכל המאוחר עד שעתיים לפני מועד האספקה.

בכל מקרה של החזרת מוצרים וביטולי רכישה, יינתן שובר זיכוי בלבד – שינפלד תיירות איננה מתחייבת להביא מוצר תקין אחר.

 

מבצעים

שינפלד תיירות בע”מ עשויה לערוך, בהתאם לשיקול דעתה ובזמן שתבחר, מבצעי מכירה על מוצרים שונים שיימכרו בחנות הוירטואלית.

המבצעים המוצגים בחנות קייטרינג שינפלד תיירות תקפים אך ורק להזמנות ולמכירה במסגרת האתר.

המבצעים שיוצגו באתר באינטרנט כפופים לתנאי המבצע המופיעים לצד המוצר שבמבצע ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ויהיו בתוקף עד המועד האחרון של המבצע או עד גמר המלאי, המוקדם מבינהם.

מחירי המבצעים באתר נכונים ליום אספקת ההזמנה בלבד. במידה ופג תוקף המבצע בטרם האספקה של ההזמנה, יחויב הלקוח במחיר המחירון של המוצר ללא מבצע.

 

אחריות

שינפלד תיירות בע”מ לא תישא באחריות לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות של הלקוח או של צד ג’ כלשהוא בשימוש וברכישה באינטרנט, ו/או ייגרם מאי היכולת לבצע פעולות באתר באינטרנט.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, שינפלד תיירות בע”מ לא תישא באחריות כאמור לעיל לרבות המקרים הבאים, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו , רכישה המתבצעת על ידי קטין/ פסול דין ללא הסכמת הוריו/ אפוטרופסיו, פעולות המבוצעות על ידי צד ג’ תוך שימוש בפרטי המשתמש של לקוח באינטרנט, גרימת נזק באתר על ידי צד ג’.

האחריות המלאה על נזק מכל סוג שהוא הנובע מטעות בהקלדת הנתונים שייגרם ללקוח המזמין ו/או לשינפלד תיירות בע”מ  ו/או לצד ג’ כלשהו, תחול על הלקוח המזמין שטעה בהקלדתו. האמור לעיל, לרבות נזק שייגרם מטעות בהקלדת הכתובת, מטעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי וכדומה.

שינפלד תיירות בע”מ לא תישא באחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהוא כתוצאה מתקלות חומרה ותוכנה התומכות באתר באינטרנט וכתוצאה מתקלות בתקשורת האינטרנט והטלפוניה הנובעות ממעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות של ספקי האינטרנט והטלפוניה השונים.

שינפלד תיירות בע”מ לא תישא באחריות לנזק מכל סוג שהוא הנגרם ללקוח ו/או צד ג’ כתוצאה מרכישת מוצרים באתר באינטרנט שצד ג’ שהינו היבואן ו/או היצרן שלהם סיפק אותם לשינפלד תיירות בע”מ, בכפוף לאחריות החלה על דין.

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה שינפלד תיירות בע”מ לא תישא בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

 

אבטחת מידע

שינפלד תיירות בע”מ תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות הבאות, לרבות אך לא רק – חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים. בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו. שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרתים מהם הוא פועל.

המבקרים בחנות וירטואלית של קייטרינג שינפלד תיירות מתחייבים שלא יבצעו כל פעולה המתוארת לעיל, לרבות אך לא רק, המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי שינפלד תיירות בע”מ ו/או אתר החנות  באינטרנט, לשבש את פעילות האתר ולגרום נזק למפעיליו ומשתמשיו.

על לקוחות האתר ומשתמשיו לשמור בסודיות את שם המשתמש וסיסמת הכניסה, לא למסרם לצד שלישי ולהחליפם מעת לעת. שינפלד תיירות בע”מ לא תישא באחריות לשימוש לרעה או לנזק הנגרם מחשיפת פרטי המשתמש במידה ולא נשמרו פרטים אלו כנדרש על ידי הלקוח.

 

פרטיות

חנות וירטואלית זו  הנה מאגר מידע שבקשת רישומו הוגשה לרשם מאגרי המידע. שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש להיכלל במאגר המידע של אתר שינפלד תיירות בע”מ . הפרטים האישיים הנמסרים בעת ביצוע ההרשמה יישמרו במאגר המידע.

שינפלד תיירות בע”מ תהיה רשאית לשלוח ללקוחותיה “דיוור ישיר” למטרות קידום מכירות ושיווק, וזאת באמצעות הדואר, דואר אלקטרוני, פנייה טלפונית, שליחת פקסים ובכל מדיה רלוונטית.

על מנת להיגרע ממאגר המידע, על הלקוח להודיע על כך בכתב בהתאם להוראות הדין.
שינפלד תיירות בע”מ תמחק במקרה זה רק את המידע הדרוש לה כדי לפנות ללקוח בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לשם ניהול עסקיה יוסיף להישמר אצל שינפלד תיירות בע”מ על פי דין.

שינפלד תיירות בע”מ תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים שנמסרו באתר על ידי הלקוח ובמידע הסטטיסטי שתאסוף על דפוסי הגלישה של הלקוח באתר. שימושים אפשריים למידע זה יהיו שיפור השירותים הניתנים ללקוח והקשר עמו, דיוור ישיר, סמס, ווטסאפ, ניתוח מידע ומסירת מידע סטטיסטי שאינו מזהה את הלקוח לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

 

קניין רוחני

זכויות הקניין הרוחני באתר הכולל את סמני המסחר, זכויות היוצרים, עיצוב האתר, התמונות, הקבצים הגרפיים, הטקסטים והתכנים, בסיסי הנתונים, התהליכים, התוכנות והיישומים וכל חומר ומידע אחר הכלולים באתר,  הינם בבעלות מלאה ובלעדית של שינפלד תיירות בע”מ, או של צדדים שלישיים שקיבלה מהם רישיון שימוש כדין.

אין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בחומר הכלול באתר שהוא קניינה של שינפלד תיירות בע”מ, או שם הדומיין של האתר וכל סימני המסחר של שינפלד תיירות בע”מ שהם בבעלות מלאה ובלעדית של שינפלד תיירות בע”מ.

אזכורים לגבי צדדים שלישיים בדבר שמות, סימנים מסחריים, מוצרים ושירותים מופיעים כשירות ללקוח ואינם מהווים פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות והמלצה כלשהיא בגינם.

אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר ובחומר הכלול בו- אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, ו/או חומר כמפורט לעיל אלא אם התקבלה הסכמה לכך משינפלד תיירות בע”מ מראש ובכתב.

 

הודעות

כל הודעה שתשלח על ידי שינפלד תיירות בע”מ ללקוח המזמין וזאת על פי כתובת כפי שמילא בעת ההזמנה, תחשב כאילו הגיע לייעודה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.

 

קנייה מהנה
בברכה שינפלד תיירות בע”מ